برگزاری کلاسهای ورکشاپ گروهی درمحل آموزشگاه هنرهای تجسمی شـورپـرواز پنجشنبه ها ساعت 11 تا 13 کارآموزشی همزمان هنر آموز(نادر مهذب نیا) و هنرجویان داخل و خارج از آموزشگاه از ایده و مدلی مشترک در زمانی محدود با تکنیک آبرنگ

Category: 

Image: 

برگزاری کلاسهای ورکشاپ گروهی درمحل آموزشگاه هنرهای تجسمی شـورپـرواز

بدلیل محدودیت ظرفیت ثبت نام از قبل الزامی میباشد .
جهت اطلاعات بیشتر . هماهنگی و ثبت نام میتوانید بامحل آموزشگاه تماس بگیرید
36281884 -- 031-3626438

Slideshow Image: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Contact Us  

Address: Sepanta building, khaghani 28, Isfahan, Iran.

zip code: 8175847711

Tel: +(98) 031 362 64 387 , +(98) 031 362 81 884

Fax: +(98) 031 362 47 789

Email: info@mohazabnia.com

Website: http://mohazabnia.com, http://shoorparvaz.com